...........................
...............................................
...............................................

July 2013

Trip

10. july 2013 at 19:43 | Melissa Kinsley
Zítra mimochodem jedu na týden za ex-spolubydlící do Zábřehu. :) Vyjíždím brzy ráno, nejdříve do Brna, poté už rovnou přes Olomouc až do Zábřehu. Na začátku dalšího týdne se podíváme do Šumperka. Tudíž přijedu nejspíše až v pátek příštího týdne (změna se nechystá). Týden mě tu neuvidíte. Zatím!

Time to start

10. july 2013 at 19:41 | Melissa Kinsley |  my diary
Issue 1.:Chtít je možné čehokoliv, ať jde už o životně důležité potřeby, či jen o ty potřeby, které bychom jinak k životu nepotřebovali, ale přesto nám nedá je nechtít. Kolik odpovědí se objeví při otázce týkající se potřeb, jež by člověk nepotřeboval (berme v potaz i takové, kt eré jsou důležité pro konkrétního jedince)? Chceme být šťastni, spokojeni, něco umět, naučit se, chápat (nu, opravdu všichni?). Kde je hranice těchto hodnot? Touha člověka po statcích a službách, byť neexistujících (v určitých oblastech se neobjevujících), jej doprovází od dob jeho existence. A co není, může být - vždyť člověk je tvor vynalézavý. Proto vzniká velké množství potřeb daného člověka, zejména těch méně důležitých, jež na základě jeho požadavků MUSÍ být naplněna. Je to ale správně? Nebuďme spontánní a zkusme si stanovit hranice těchto dvou důležitých hráčů našeho bytí tak, abychom později nenarazili. Jistě se nám to - aspoň z části - podaří.
Issue 2.:Asi nemá cenu se tady svěřovat o zájem kvalitního vzdělání, kterého je, jak jsem již stačila poznat, na školách různých typů opravdu pramálo. Horší je fakt, že většina z této skupiny studujících ani zájem o kvalitní vzdělání nemá (smutná pravda). O sebezdokolanování nemluvě. Být úspěšným, vzdělaným, inteligentním, zábavným, motivujícím. Vést a vytvářet nové. Brát více ohledu nad tím, co by mělo být žádáno, přáno. (to by si žádalo zasáhnutí do současné pedagogiky). Dále se chci zeptat - ne každý mladý člověk ví, čemu se chce v životě věnovat, co může očekávat od budoucna. Kdy nastává ta doba, kdy víme, čeho jsme schopni, pro co existujeme? (jakoby to byla otázka vztahující se k tématku volba povolání, na kterou jsme si jistě každý z nás již dávno odpověděli)
...
Co je ale hnacím motorem takovýchto požadávků jistého celku mladých lidí toužících po 'cennostech' lidských? (navazuji na část věnovanou kultivaci - je uklidňující, kolik takových vzácných tady žije).- Věděl jsi ve svých 14, že chceš být automechanikem? A i teď jsi se svým povoláním spokojen? Pak jsi šťastný člověk, pokud jsi měl o všem už v té době jasno. /Holt nenároční. - Později už není takové potřeby nuceně něco 'rvát do hlavy' a pokud se jí zachce, stačí jí jen pro zábavu. - No a na druhou stranu, co s těmi náročnými (hodně náročnými)? :D
Já jen v málo oblastech dokážu vytrvat !sama! dlouho. Ani není nutností požadavky regulérně naplňovat.
Po pauzách (jakkoli dlouhých) se snažím u svých vydobytých tužeb zůstat. (...)

Fairy kei (• ε •) Spank

10. july 2013 at 17:58 | Melissa Kinsley |  kawaii inspiration