...........................
...............................................
...............................................

Time to start

10. july 2013 at 19:41 | Melissa Kinsley |  my diary
Issue 1.:Chtít je možné čehokoliv, ať jde už o životně důležité potřeby, či jen o ty potřeby, které bychom jinak k životu nepotřebovali, ale přesto nám nedá je nechtít. Kolik odpovědí se objeví při otázce týkající se potřeb, jež by člověk nepotřeboval (berme v potaz i takové, kt eré jsou důležité pro konkrétního jedince)? Chceme být šťastni, spokojeni, něco umět, naučit se, chápat (nu, opravdu všichni?). Kde je hranice těchto hodnot? Touha člověka po statcích a službách, byť neexistujících (v určitých oblastech se neobjevujících), jej doprovází od dob jeho existence. A co není, může být - vždyť člověk je tvor vynalézavý. Proto vzniká velké množství potřeb daného člověka, zejména těch méně důležitých, jež na základě jeho požadavků MUSÍ být naplněna. Je to ale správně? Nebuďme spontánní a zkusme si stanovit hranice těchto dvou důležitých hráčů našeho bytí tak, abychom později nenarazili. Jistě se nám to - aspoň z části - podaří.
Issue 2.:Asi nemá cenu se tady svěřovat o zájem kvalitního vzdělání, kterého je, jak jsem již stačila poznat, na školách různých typů opravdu pramálo. Horší je fakt, že většina z této skupiny studujících ani zájem o kvalitní vzdělání nemá (smutná pravda). O sebezdokolanování nemluvě. Být úspěšným, vzdělaným, inteligentním, zábavným, motivujícím. Vést a vytvářet nové. Brát více ohledu nad tím, co by mělo být žádáno, přáno. (to by si žádalo zasáhnutí do současné pedagogiky). Dále se chci zeptat - ne každý mladý člověk ví, čemu se chce v životě věnovat, co může očekávat od budoucna. Kdy nastává ta doba, kdy víme, čeho jsme schopni, pro co existujeme? (jakoby to byla otázka vztahující se k tématku volba povolání, na kterou jsme si jistě každý z nás již dávno odpověděli)
...
Co je ale hnacím motorem takovýchto požadávků jistého celku mladých lidí toužících po 'cennostech' lidských? (navazuji na část věnovanou kultivaci - je uklidňující, kolik takových vzácných tady žije).- Věděl jsi ve svých 14, že chceš být automechanikem? A i teď jsi se svým povoláním spokojen? Pak jsi šťastný člověk, pokud jsi měl o všem už v té době jasno. /Holt nenároční. - Později už není takové potřeby nuceně něco 'rvát do hlavy' a pokud se jí zachce, stačí jí jen pro zábavu. - No a na druhou stranu, co s těmi náročnými (hodně náročnými)? :D
Já jen v málo oblastech dokážu vytrvat !sama! dlouho. Ani není nutností požadavky regulérně naplňovat.
Po pauzách (jakkoli dlouhých) se snažím u svých vydobytých tužeb zůstat. (...)
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama