...........................
...............................................
...............................................

Úvod do korejštiny /slovosled korejské věty/

5. august 2016 at 14:07 | Melissa Kinsley |  korejština
~ UČ SE KOREJSKY ~

Korejština má jiný slovosled než angličtina. K příkladovým větám v angličtině budou uváděny i názvy větných členů, proto je vhodné si zopakovat SVOMPT - slovosled anglické věty. S-subject (podmět), V-verb (sloveso), O-object (předmět), M-manner (způsob), P-place (místo), T-time (čas) = Kdo dělá co jak kde kdy.
Korejština má speciální gramatické jednotky zvané 조사/Josa (částice) a 어미/Eomi (koncovky). Částice by měly být připojeny hned po podstatném jménu. To může poukázat na gramatickou funkci podstatného jména nebo přidat speciální význam.

~ SLOVOSLED, ČÁSTICE A ZAKONČENÍ~

마루아침어요

Maru-ga (S-podmět) Maru
a-chi-meul (O-předmět) snídani
meo-geo-yo (V-sloveso) jí.

příkladová věta (z angličtiny): Maru eats Breakfast (Maru jí snídani)
(S-V-O = Podmět-sloveso-předmět = Kdo dělá co)
V korejštině bude mít takováto věta slovosed jinak - Maru snídani jí. (S-O-V)

마루어요

Ma-ru-ga a-chi-meul meo-geo-yo (S-O-V)
가 - Subject, particle (= podmět, částice)
침- Object, particle (předmět, částice)
어요 - Sentence final ending (Declarative, Politeness) (=větné finální zakončení- deklarativní, zdvořilý)

Koncovky by měly být připojeny na kmen slovesa. Existují dva typy zakončení - sentence final ending (větné finální zakončení) a non-final endings (nefinální zakončení). O větném finálním zakončení rozhoduje typ věty (deklarativní, tázací, imperativní nebo sugestivní) a vyjádření zdvořilosti směrem k posluchači.
Korejská společnost má konfuciánské tradice, které mají hodně vliv na jazykové zvyklosti (používání jazyka). Když mladší nebo nižší člověk řekne něco staršímu nebo vyššímu člověku, doporučuje se používat honorifické výrazy (honorific expressions).


~ HONORIFIKACE ~
1/Prostý, deklarativní, zdvořilý:
Ma-ru-ga a-chi-meul meo-geo-yo

마루가 아침을 먹어요

2/Honorifikace, deklarativní, zdvořilý:
Father eats breakfast (S-O-V) Otec jí snidani → Otec snídani jí.

아버치께서 아침을 드세요

a-beo-ji-gge-seo a-chi-meul deu-se-yo

~ SLOVÍČKA ~
Existuje mnoho sino-korejských slov v korejštině stejně jako nativních korejských slov, protože Korejci používali (používají) čínské znaky přes tisíc let. Např. korejština má dvě sady čísel - nativní korejská čísla a sino-korejská čísla. Korejská výslovnost pro sino-korejská (čínsko-korejská) slova se liší od čínské výslovnosti.
source: www.kmaru.com; www.talktomeinkorean.com; www.innovativelanguage.com

ČLÁNEK BYL NAPSÁN AUTORKOU TOHOTO BLOGU S UŽITÍM PŘEKLADU A VÝŇATKU TEXTU Z ANGLICKÝCH ZDROJŮ.
Pro další šíření tohoto textu vždy užijte zdroj, zkopírovat můžete jen část textu, nikoli celý text.
 

3 people judged this article.

Comments

1 Reita | Web | 28. september 2016 at 17:17 | React

Zaujímavé :D je to opačne no ked sa to preloží nie to krásne :D

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama